Spreek jij een ander aan zoals jezelf aangesproken wilt worden?

We horen vaak in trainingen of coachingsgesprekken over communicatie dat mensen vinden dat ze het goed doen wanneer ze een ander aanspreken op een wijze die ze zelf als prettig zouden ervaren. De verbazing of irritatie is dan groot als dit niet tot het gewenste effect leidt. Want ze hebben toch hun best gedaan om het naar hun maatstaven heel goed te doen?

Je kunt je voorstellen dat veel mensen hier verward, gedemotiveerd of verdrietig van raken. Anderen worden boos, geïrriteerd of lopen van het gesprek weg. En hierin schuilt nu juist de oplossing. Want iedereen is anders en iedereen heeft een eigen communicatiestijl of voorkeursstijl voor communicatie. En wanneer je die communicatiestijlgoed inschat, kun je jouw communicatiestijl daar op aanpassen. Hoe?

Niet iedereen is het zelfde, dat is duidelijk. Maar het meest komt dit aan het licht wanneer je gaat kijken naar de persoonlijke communicatiestijl die mensen hebben. Wij werken met Disc. Het model dat door de Amerikaanse Psycholoog Dr. William Marston is ontwikkeld.

En Disc helpt je om goed in te kunnen schatten wat jouw persoonlijke communicatiestijl is en wat die van een ander is. Marston observeerde mensen en maakte onderscheid tussen actief en passief gedrag. Menselijk gedrag kan actief of passief zijn, afhankelijk van hoe wij onze omgeving ervaren: als vijandig of als goedgezind. Dit leidde tot een beschrijving van vier fundamentele temperamenten (DISC).

Namelijk: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus (gewetensvol).  Iedereen wordt door alle vier de temperamenten beïnvloed, maar een van deze is het temperament dat bij iemand overheersend aanwezig is. Daarnaast is er een tweede temperament dat dit ondersteunt.

De wijze waarop jij communiceert en wat jij dus als prettig ervaart, hangt dus af van jouw temperament. Dit geldt natuurlijk ook voor je gesprekspartner en die kan wel eens een ander temperament hebben. Dit vraagt dus om een andere aanpak om tot wederzijds begrip, het resultaat van goede communicatie, te komen.

Hoe beter je jezelf kent en hoe beter je je gesprekspartner kunt inschatten, hoe gemakkelijker je jouw communicatiestijl kunt aanpassen.

Je kunt hier mee beginnen.

  1. Vraag jezelf af of jij Mens- of Taakgericht bent? Oftewel, kijk je het liefst naar het resultaat dat je kunt behalen of eerst naar de menselijke kant? Het een is niet meer of minder dan het ander. 
  1. Wanneer je dit weet, vraag je jezelf af of je direct of indirect in je communicatie bent. Een goede graadmeter is, wat doe je met conflicten? Ga je ze direct aan of liever uit de weg. Ook hier geldt, het een is niet beter dan het ander. 

Wanneer je deze twee antwoorden weet, kun je zien in welke hoek jij je als voornaamste temperament bevindt. Wanneer je bijvoorbeeld een Dominant temperament hebt zul je dit herkennen:

extravert en controlerend

Direct

Gedreven

Resultaat- en prestatiegericht

Hoog Tempo

Neemt leiding

 

Herken je jezelf in het Interactieve temperament?

extravert en relaterend

Hartelijk

Enthousiast

Gericht op contact

Prater

Impulsief

Verbaal sterk

 

Of ben je meer een Stabiel temperament?

introvert en relaterend

Betrokken

Vriendelijk

Attent

Teamspeler

Houdt van harmonie

Gesloten

 

Of past het Consciëntieuze temperament het beste bij jou?

introvert en controlerend

Denker

Observator

Afwachtend

Precies

Gesloten

Houdt van privacy

Nu je dit voor jezelf kunt benoemen, kun je anderen gaan observeren. Als je dit een tijdje volhoudt, zul je zien dat je al snel een beeld zult krijgen bij het zichtbare temperament van anderen.  In de volgende blog vertellen we je hoe je jouw communicatiestijl kunt aanpassen aan wat je ziet om zo tot wederzijds begrip te komen.