Hoe groot is de invloed van stress op jouw communicatie ?

Wij trainen en coachen veel mensen op het gebied van communicatie, dat zal je niet ontgaan zijn als je onze naam ziet. Het kan dan gaan over assertiever communiceren of juist minder agressief communiceren, je stem laten horen in een vergadering of communiceren als leidinggevende of ieder ander onderwerp dat een relatie met effectief communiceren heeft.

Ons uitgangspunt bij het trainen of coachen van een medewerker is om eerst iemand bewust te maken van zijn manier van communiceren. Je leert je eigen persoonlijke stijl van communiceren kennen en daarna leer je die van anderen in te schatten door te letten op fysieke houdingen en de manier van spreken.  Je kijkt dan veel bewuster naar een ander terwijl die communiceert. Dit is heel waardevol. Waarom? Omdat je leert dat wij (ons brein) niet allemaal op dezelfde manier communicatie verwerken. Je leert hoe je jouw boodschap zo formuleert dat deze effectief is voor de ander en dus ook voor jou?

Al snel zien we dan veel herkenning en erkenning van de eigen stijl van communiceren en die van anderen en zo maken onze deelnemers flinke stappen in hun ontwikkeling.

Dit proces duurt meestal een paar maanden en dan gebeurt er iets waardoor het lijkt dat het ontwikkelproces opeens stopt of erger nog weer terug bij af is.

Hoe kan het nu dat het geleerde over effectieve communicatie opeens niet meer gebruikt wordt?

Het antwoord is in veel gevallen: Stress.

Natuurlijk gaan mensen door de welbekende leercurve: van onbewust onbekwaam zijn via bewust onbekwaam naar bewust bekwaam en als het goed is naar onbewust bekwaam. Maar soms stopt de

leercurve

leercurve

cirkel en komt het proces tot stilstand of draait de klok zelfs terug.

Wanneer je je bewust bent van je persoonlijke stijl van communiceren dan weet je ook dat je die bewuste stijl hebt en dat het die stijl is die je gebruikt onder “normale” omstandigheden. Daarnaast heb je ook een onbewuste stijl die je gebruikt als je in jouw stresszone komt. Bij de een liggen deze twee stijlen van communiceren wat verder uit elkaar dan bij de ander. Wat duidelijk is, is dat het onbewuste je niet altijd helpt om de meeste effectieve vorm van communicatie in te zetten.

Schakelt stress  je oude gewoontes in?

  • Als je moe bent, onder druk staat of in ongunstige omstandigheden verkeert dan schakelt je hogere brein (neocortex) uit en neemt je limbische brein het over en onze oude gewoontes worden ingeschakeld.
  • Taal kan stress geven door woorden te gebruiken als “moeten” die dwang benadrukken. Dit kun je ook jezelf opleggen. Schreeuwen en dreigen geven ook stress.
  • Ongelijkheid in status en positie kunnen een gevoel van onveiligheid met zich meebrengen en dus stress veroorzaken.
  • Onzekerheid over de toekomst vanwege de slechte economie of het gevoel dat je het niet zelf in de hand hebt, kunnen stressoren zijn.
  • Zelfs het gevoel dat je niet redelijk wordt beloond, gewaardeerd, gehoord of behandeld, kan je stress geven.

Dus vraag je zelf eens af:

Hoe ervaar jij je werkomgeving? En wat doet dit met de effectiviteit van jouw communicatie?

Wil je hier meer over leren, neem dan contact met ons op. Wij schrijven een persoonlijke maatwerktraining voor jou of voor jou en je collega’s. Dan krijg je meer grip op je communicatie en zal je minder stress ervaren.