Vind jij communiceren met Dominante mensen ook zo lastig?

Wij maken voor veel mensen een persoonlijke maatwerktraining op het gebied van assertiviteit of het vergroten van hun zelfvertrouwen.  En wanneer je een training op maat maakt dan ga je natuurlijk eerst inventariseren wat iemand wil leren en wat situaties of mensen zijn waar iemand het moeilijk mee heeft. Opvallend is dat meer dan 75% van de mensen dan aangeeft dat zij moeite hebben met het omgaan met dominante mensen. Zij vinden het moeilijk om met dominante mensen te communiceren en het samenwerken met dominante mensen wordt al helemaal als een grote uitdaging ervaren.

Blijkbaar zijn er nogal wat dominante types op de werkvloer te vinden en zijn die een struikelblok voor veel collega’s.

De meest gehoorde klachten over dominante mensen zijn:
 • Neemt nooit tijd om te luisteren.
 • Is kort af of kort door de bocht.
 • Wil alleen maar horen dat je doet wat hij of zij opdraagt.
 • Laat je nooit meebeslissen.
 • Is niet duidelijk in wat er verwacht wordt.
 • Heeft geen geduld.
 • Heeft geen gevoel voor mensen.
 • Is altijd competitief.

En dit wordt in verschillende bewoordingen aangegeven.

Wanneer je dit lijstje zo bekijkt dan lijkt het alsof mensen met een dominante stijl van communiceren het beste in een solistische rol zouden kunnen werken.
Natuurlijk is dit niet helemaal waar. Zij kunnen prima in een solistische rol uit de voeten, maar ook in een rol waar zij de leiding mogen nemen, kunnen ondernemen en richting mogen geven aan processen kunnen dominante mensen prima uit de voeten.

Wat betekent dit dan voor de mensen die met de dominante collega moeten samenwerken?  Want zij geven vaak aan moeite te hebben met het omgaan met deze stijl?

Wij maken in onze persoonlijke maatwerktrainingen duidelijk waar je eigen stijl van communiceren ligt en welke behoeftes dit met zich meebrengt.

 • Het maakt nogal uit of je meer extravert bent zoals het dominante type of introvert. En ben je gefocust op resultaten zoals het dominante type of op mensen?
  Dit is een eerste stap op weg naar begrip. Jezelf kennen en de ander herkennen.
 • Een volgende stap is weten wat je met jouw stijl dan kunt doen om tot een goede communicatie te komen.
  Dat wil niet zeggen dat je je als een kameleon moet aanpassen aan de ander, maar wel dat je rekening houdend met de communicatie behoefte van jezelf en de ander een weg vindt zodat je elkaar weet te begrijpen.
Een handige tip die we vaak geven is deze:

Zorg dat je je voorbereid hebt voor je met de dominante collega in gesprek gaat.

Dit lijkt een open deur maar besef dat je door je voor te bereiden je kunt nadenken over de inhoud van het gesprek. Leg dan de nadruk vooral op de praktische zaken, benoem resultaten en geef ruimte om de uitkomst te beïnvloeden. Vraag dus input van de dominante gesprekspartner.

Wordt je met een vraag overvallen, neem dan je ruimte door aan te geven dat je er op moment x op terugkomt en doe dit dan ook.

Er is nog veel meer te leren over het omgaan met dominante mensen op het werk en in het leven.

We maken graag een persoonlijke maatwerktraining voor jou die precies die handvatten biedt die jou verder helpen in je communicatie en samenwerking met dominante mensen. Neem contact met ons op en we leggen je precies uit wat we voor jou kunnen beteken.