Jouw persoonlijke communicatiestijl en je stijl van leidinggeven

Hoe beïnvloed jouw persoonlijke communicatiestijl je stijl van leidinggeven.

Laatst hebben we een team ondersteund dat helemaal niet meer in staat was om op een constructieve manier met elkaar samen te werken. Ieder gesprek liep uit op een woordenwisseling waarbij de emoties hoog opliepen. De manager van dit team had niet langer het vertrouwen van de teamleden.

Wat speelde hier?

De manager van dit team is zeer gedreven en vooral taakgericht. Met bijpassende persoonlijke communicatiestijl. Een echt dominant temperament kun je zeggen.
Gedrag wat hierbij hoort is onder andere: concurrerend, zelfgemotiveerd, houdt van uitdagingen en resultaatgerichtheid.

Deze manager had sinds kort de leiding over dit team gekregen en dit team bestaat uit mensen met hele verschillende communicatiestijlen.
Er zijn er die veel behoefte hebben aan erkenning en die vooral direct en mensgericht zijn.
Er zijn mensen in dit team die sterk de behoefte hebben aan verbinding met elkaar en harmonie en die zeer mensgericht zijn maar niet heel extravert.
Daarnaast zijn er mensen die taakgericht zijn, maar zich niet zo gemakkelijk uitspreken en bedachtzamer zijn en graag willen doorgronden wat er van ze gevraagd wordt.

Kortom een grote diversiteit.
Naast deze diversiteit in persoonlijke communicatiestijlen was er in dit team ook een groot verschil in ervaring in het vakgebied. Er waren starters bij maar ook mensen met een zeer uitgebreide ervaring.

Wat ging er nu mis?

De manager met het dominante communicatiestijl had zijn gedachten over het team laten gaan en ingeschat dat de teamleden met hun kennis en ervaring prima zelfstandig aan het werk zouden kunnen gaan. Zijn rol zag hij vooral als het oppakken van zaken die niet direct met de dagelijkse gang van zaken te maken hadden. Hij wilde meer faciliterend zijn dan zelf zaken op te pakken. Een teamlid werd aangewezen om de boel een beetje te coördineren. Hij ging er van uit dat het zo wel duidelijk was en dat zijn uitleg overtuigend genoeg was geweest.

Het team dat weliswaar veel expertise heeft in het vakgebied, voelde zich stuurloos en onbegrepen. Wat moesten ze nu doen, wat werd er van hun verwacht? Als ze vragen hadden aan de manager werden ze bedolven onder veel tekst maar het werd maar niet concreet.

Hier zie je een situatie die het gevolg is van de valkuilen van de persoonlijke communicatiestijl van alle betrokkenen

De manager met het dominante communicatiestijl heeft te snel besloten dat het team het wel zelf kon. Deze beslissing heeft geen draagvlak gekregen in het team en men voelde zich niet meer betrokken.
Hij heeft weinig geduld om te luisteren naar de gevoelens van anderen die rechtstreeks met de situatie te maken hebben.
De manager heeft het team de taken gedelegeerd zonder eerst te controleren of de kennis, vaardigheden en motivatie om het zelfstandig te doen wel aanwezig waren. Denk hierbij aan situationeel leidinggeven zoals beschreven door Hershey en Blanchard.

Je kunt hier dus zien dat de persoonlijke communinicatiestijl van de manager het startsein heeft gegeven voor deze situatie.

  • Maar wat hadden de teamleden kunnen doen vanuit hun rol?
  • En hoe ging het verder?

In de volgende update lees je hier meer over.

Wil je zelf leren hoe je als leidinggevende met kennis van verschillende communicatiestijlen en je eigen communicatiestijl gecombineerd met situationeel leidinggeven je gemakkelijker jouw team kunt laten groeien?

Je leert hier alles over in onze training: Leidinggeven voor gevorderden.