Hoe beïnvloedt jouw stijl van communiceren, je stijl van leidinggeven?

Hoe beïnvloedt jouw stijl van communiceren  je stijl van leidinggeven?  vervolg

Onlangs hebben we verteld over een team dat uit elkaar dreigde te vallen door de stijl van communicatie en leidinggeven van de manager. Deze stijl van leidinggeven en communicatie sloot namelijk niet aan bij de behoeftes van de teamleden.
De dominante stijl van de manager deed hem direct beslissen dat het een zelfsturend team was en dat er vooral taakgericht gecommuniceerd zou worden. Er was weinig aandacht voor het verkrijgen van draagvlak voor deze werkwijze in het team maar ook de kennis en het vertrouwen om  als zelfsturend team te opereren, waren niet aanwezig.

Hoe ging het verder met het stuurloze team?

De teamleden hebben vanuit hun behoefte aan zekerheid en richting de manager ‘gepasseerd’ en zijn een trede hoger in de organisatie (de directie) verhaal gaan halen. Met als argument dat ze niet met de manager konden communiceren, niet meer wisten waar ze aan toe waren en vooral niet meer hun bijdragen aan de organisatie konden leveren.

De directie heeft hierop actie ondernomen om deze ongewenste situatie om te buigen naar de gewenste.

Hoe?

In een aantal overleggen hebben wij als coaches geobserveerd en geanalyseerd wat er aan de hand was. Die analyse hebben we met elkaar besproken en daarna hebben we ook een verbetertraject geadviseerd.

De basis van dit traject is het gebruik maken van de persoonlijke communicatiestijlen van alle betrokkenen, in combinatie met de verschillende expertises van alle teamleden.

De eerste stap was het duidelijk afspreken van het doel van het team en de doelstellingen op kortere termijn. Bij deze bespreking was het natuurlijk van het grootste belang om niet in de oude valkuil te stappen en de manager alleen het woord te laten.

  • De mensen met de Stabiele communicatiestijl en de Consciëntieuze hebben dus vooraf meer tijd kunnen nemen om zich voor te bereiden op dit gesprek.  Ook hebben we ze in het gesprek nadrukkelijk uitgenodigd hun verhaal te doen.
  • De teamleden met de meer Interactieve communicatiestijl hebben we gevraagd hun enthousiasme te gebruiken om ideeën met groot draagvlak ook te supporten en hen ook de erkenning gegeven voor hun bijdrage.
  • De dominante stijl van de manager hebben we ingezet om alleen maar richting aan het proces te laten geven.

Het was mooi om te zien dat de duidelijke drijfveren van iedere stijl goed naar voren kwamen in het overleg.

  • Zo was de vraag van de teamleden met de interactieve stijl vaak ‘Wie’ gaat dit oppakken?
  • En vroegen de teamleden met de Stabiele communicatiestijl vaak ‘Hoe’ het gedaan moest worden.
  • Kenmerkend voor de Consciëntieuze stijl was dat de vragen die gesteld werden vooral met ‘Waarom’ begonnen.
  • De Dominante stijl van de manager uitte zich vooral in het vragen naar ‘Wat’ gaan we nu doen?

De herkenning van elkaars stijl gaf ook ruimte aan het proces. Nu bekend was dat sommige teamleden wat meer tijd nodig hebben om tot een oordeel te komen en anderen wat meer het woord willen hebben en weer anderen graag snel resultaten willen boeken, kreeg een ieder de ruimte om vanuit zijn eigen voorkeur te spreken en te handelen. Er was meer wederzijds begrip.

Na 2 vergaderingen was er een duidelijk doel geformuleerd dat vertaald werd in concrete doelstellingen waar ieder zijn eigen rol in had om die te behalen.  De doelen en doelstellingen waren SMART geformuleerd en werden door iedereen onderschreven. Opeens ging het weer lopen. Er kwamen al vrij snel resultaten en de sfeer in het team werd al beter.

De tweede stap in het proces is om alle teamleden individueel te coachen hoe zij gemakkelijker gebruik kunnen maken van hun kwaliteiten. Door te leren hoe je effectiever kunt communiceren als jouw stijl Dominant, Interactief, Stabiel of Consciëntieus is en je leert herkennen wat de stijl van je gesprekspartner is, kun je gemakkelijker verbinding maken.

Het heeft namelijk geen zin om als je zelf een Dominante stijl hebt te verwachten dat iedereen net zo snel schakelt en handelt als jij. Dat is echt een recept voor mislukking. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat jij jouw stijl moet wegcijferen, dat zeker niet, maar hier geldt dat hoe meer kennis je hebt over communicatiestijlen en communicatie, hoe gemakkelijker jij je doelen behaalt. En vooral met elkaar en niet als eenling die zijn doel haalt en een team dat in vertwijfeling achterblijft.

Het is voor veel teamleden een eyeopener dat niet iedereen op dezelfde manier communiceert en schakelt.

En dat bij een bepaald type ook een bepaald gedrag op allerlei niveaus hoort. Niet om mensen in hokjes te stoppen, want iedereen heeft alle stijlen in zich, maar vooral om mensen in hun waarde te laten en ze te laten doen waar ze goed in zijn.

Het gevaar van de valkuilen van de verschillende teamleden ligt natuurlijk nog op de loer maar de teamleden herkennen ze gemakkelijker bij elkaar en hebben zelfs een afspraak gemaakt om direct feedback hierover te geven.

Wil jij ook beter kunnen samenwerken en communiceren met je collega’s of medewerkers?

Herken jij de problemen en valkuilen van dit team? Wij helpen je graag om te leren hier mee om te gaan en succesvol te zijn in communiceren en samenwerken. Voor teams en teamleden maken wij programma’s op maat om precies die  onderwerpen aan te pakken waar behoefte aan is.

Neem contact met ons op als je wilt weten wat jouw stijl is of wanneer je wilt dat wij jou of je team komen helpen.