Het mysterie van medewerkers goed inwerken.

Hoe werk je een nieuwe medewerker zo in dat de verwachtingen waargemaakt worden?

Nu de arbeidsmarkt weer aantrekt en onze klanten weer wat meer “nieuwe” mensen aannemen, komt de vraag weer regelmatig voorbij:

 “Hoe werk je een nieuwe medewerker nu effectief in?”

Het valt ons op dat in de praktijk hier nogal eens de plank misgeslagen wordt. De teleurstelling bij beide partijen is dan groot. Als werkgever heb je namelijk een flinke investering gedaan om eerst de nieuwe medewerker te werven en te selecteren. Dan volgt het inwerken dat ook een flinke inspanning is.

Maar ook de nieuwe medewerker kan met een katterig gevoel achterblijven of zelfs van het toneel verdwijnen wanneer in de eerste periode blijkt dat er aan de wederzijdse verwachting niet wordt voldaan.

 Wat zien wij vaak misgaan?

  • Het inwerken van de nieuwe medewerker gebeurt helemaal niet.
  • De nieuwe medewerker wordt de eerste dag ingewerkt en mag het daarna zelf uitzoeken.
  • De nieuwe medewerker wordt ingewerkt door iemand die zelf het vakgebied niet beheerst.
  • De nieuwe medewerker wordt ingewerkt door iemand die het vakgebied wel beheerst maar niet in staat is om kennis en vaardigheden over te dragen.
  • De nieuwe medewerker denkt dat hij alles al weet omdat hij succesvol in zijn vorige functie was en laat zich helemaal niet inwerken.
  • Het inwerkprogramma sluit niet aan bij de behoeftes in kennis en stijl van communicatie van de nieuwe medewerker.

Hoe komt dit?

Onze ervaring is dat er maar heel weinig bedrijven zijn die echt gericht inwerken en hier een programma voor hebben. En als het er al is dan ligt de nadruk vooral op de inhoud van de functie en weinig op het leren kennen van het reilen en zeilen binnen het bedrijf. Wat is hier dan mis mee zul je je afvragen?

Wanneer je niet weet hoe de lijnen in een bedrijf lopen, wat de werkelijke verwachtingen zijn van diegenen met wie je moet gaan samenwerken, binnen en buiten het bedrijf, dan zul je er snel achter komen dat je met al je kennis en vaardigheden toch niet echt je plek in het bedrijf weet te vinden.

Het werk dat je aflevert wordt niet gewaardeerd of zelfs als fout of verkeerd beschouwd en als nieuwe medewerker kun je dan onzeker worden, of geïrriteerd of… vul de emotie maar in die bij je past.

Ook als werkgever kun je gaan twijfelen over je keuze, deze kandidaat kwam in de gesprekken toch echt als de beste over? Het assessment liet toch zien dat alle competenties in huis waren en dat de ingrediënten voor een succesvolle samenwerking er lagen?

Kortom het lijkt een mysterie dat de klik die bij aanvang aanwezig was er in de praktijk niet schijnt te zijn.

En hoe dan wel? 

Hoe je wel effectief je nieuwe medewerkers kunt inwerken lees je volgende keer.

Wil je nu alvast leren hoe je nieuwe medewerkers goed inwerkt of hoe je een goed programma schrijft, neem dan contact met ons op over de module: Leidinggeven aan nieuwe medewerkers. Je kunt dan in 1 dag leren wat de Do’s en Don’ts zijn van het effectief inwerken van een nieuwe medewerker.