Werkgeluk in deze tijd deel 2

Werkgeluk in deze tijd

Wat is werkgeluk ook al weer?  Het is het ervaren van  geluk in je werk doordat je je doelen kunt halen en barrières kunt doorbreken of overkomen.

Vorige keer bespraken we de eerste van de 5 ingrediënten die werkgeluk beïnvloeden.

Uit diverse onderzoeken en onze eigen observaties blijkt dat er een paar ingrediënten zijn die werkgeluk positief beïnvloeden. Dit waren ze alle vijf:

  1. Voldoende uitdaging.
  2. Je talenten kunnen benutten
  3. Goede samenwerking en relaties in het werk hebben.
  4. Werk doen dat er voor jou toe doet.
  5. Eerlijke behandeling in alle facetten.

Hoe benut je dan je talenten?

Wat is een talent eigenlijk?  Wij vertalen het vaak met: iets dat je van nature goed doet, zonder dat het jou moeite kost.

Aan iemand vragen wat zijn of haar talent is, is best een lastige vraag want vaak ben je je helemaal niet bewust van dit talent. Terwijl als je naar anderen kijkt, je makkelijk kunt zien wat zijn of haar talent is.

Wanneer je bij ons je DISC profiel maakt, krijg je een prima beeld bij wat je talenten zijn. Een veel gehoorde reactie bij het uitleggen van het rapport is dan ook vaak: Oh maar dat is toch heel gewoon? Of iets van die strekking. Maar dat is het natuurlijk niet.

Dit maakt het soms lastig om je talenten bewust goed te benutten.  Een handige graadmeter is welke taken, rollen in mijn werk vind ik leuk of makkelijk om te doen. Daar liggen je talenten. Je kunt natuurlijk ook feedback op gaan halen en aan je omgeving vragen wat zij zien als jouw talenten.

En heb je nog geen Persoonlijke Stijl of Disc profiel dan is het handig om die te gaan maken.

Kijk dan eens naar de activiteiten die je in je werk doet. Maak je daarbij gebruik van je sterke kanten? Of kun je er nog meer gebruik van maken?

Volgende keer meer over ‘hoe kom je tot een goede samenwerking en relaties in je werk’.